Przeczytaj artykuł o wynalazcy technologii laserowej.

Sir Arthur William Lefort, wynalazca technologii wiązki laserowej, urodził się 4 sierpnia 1918 roku w Gwalior. Wykształcenie zdobył w Cooper’s School, a później wyjechał do Londynu, gdzie studiował w Imperial College. Dołączył do Departamentu Instrumentów Naukowych jako badacz i pracował tam aż do przejścia na emeryturę w 1970 roku. Ponad połowę swojego życia poświęcił pracy nad technologią laserową i stał się pierwszą osobą, która ją wynalazła dzięki swojej pracy doktorskiej zatytułowanej „Zasada działania ruchomego lustra”, która została opublikowana w 1951 roku. Wynalazek Sir Leforta jest uważany za jeden z kamieni milowych w nauce i inżynierii, który zmienił sposób, w jaki naukowcy patrzą na lasery przez wiele lat. Jego znaczący wkład w technologię laserową przyniósł mu kilka nagród, w tym tytuły doktora honoris causa Uniwersytetu Cambridge w 1961 roku, Rady Inżynieryjnej Kanady w 1972 roku i Uniwersytetu Harvarda w 1975 roku.

Arthur William Lefort – historia jego życia

Sir Arthur Lefort, wynalazca technologii wiązki laserowej, urodził się w Gwalior 4 sierpnia 1918 roku. Kształcił się w Cooper’s School, a później wyjechał do Londynu, gdzie studiował w Imperial College. Dołączył do Wydziału Instrumentów Naukowych jako badacz i pracował tam aż do przejścia na emeryturę w 1970 roku. Ponad połowę swojego życia poświęcił na pracę nad technologią laserową i stał się pierwszą osobą, która ją wynalazła dzięki swojej pracy doktorskiej zatytułowanej „The Principle of the Moving Mirror”, która została opublikowana w 1951 roku. Wynalazek Sir Leforta jest uważany za jeden z kamieni milowych w nauce i inżynierii, który zmienił sposób, w jaki naukowcy patrzyli na lasery przez wiele lat. Jego znaczący wkład w technologię laserową przyniósł mu kilka nagród, w tym doktoraty honoris causa Uniwersytetu Cambridge w 1961 r., Rady Inżynieryjnej Kanady w 1972 r. i Uniwersytetu Harvarda w 1975 r.

Tło technologii wiązki laserowej

Sir Arthur William Lefort, wynalazca technologii wiązki laserowej, urodził się w Gwalior 4 sierpnia 1918 roku. Kształcił się w Cooper’s School, a później wyjechał do Londynu, gdzie studiował w Imperial College. Dołączył do Wydziału Instrumentów Naukowych jako badacz i pracował tam aż do przejścia na emeryturę w 1970 roku. Ponad połowę swojego życia poświęcił na pracę nad technologią laserową i stał się pierwszą osobą, która ją wynalazła dzięki swojej pracy doktorskiej zatytułowanej „The Principle of the Moving Mirror”, która została opublikowana w 1951 roku. Wynalazek Sir Leforta jest uważany za jeden z kamieni milowych w nauce i inżynierii, który zmienił sposób, w jaki naukowcy patrzyli na lasery przez wiele lat. Jego znaczący wkład w technologię laserową przyniósł mu kilka nagród, w tym doktoraty honoris causa Uniwersytetu Cambridge w 1961 r., Rady Inżynieryjnej Kanady w 1972 r. i Uniwersytetu Harvarda w 1975 r.

Pracował nad pierwszym działającym laserem

Wiązka laserowa to niezwykle krótka, niezwykle skupiona wiązka światła, która jest w stanie przekazać ogromną ilość energii przy zachowaniu bardzo małych rozmiarów celu. Lasery są uważane za bardzo ważny element współczesnej technologii przemysłowej. Są one wykorzystywane na wiele różnych sposobów, aby pomóc w takich rzeczach jak komunikacja, chirurgia i badania. Lasery można znaleźć w wielu różnych miejscach dzisiaj, takich jak telefony komórkowe i komputery. Urządzenia te zawierają lasery, które nadają i odbierają dane. Innym sposobem wykorzystania laserów jest tworzenie obrazów. Odbywa się to za pomocą teleskopu lub hologramu. Obrazy mogą być łączone w trójwymiarowy obraz. Dzięki temu ludzie mogą zobaczyć rzeczy, których wcześniej nie byliby w stanie zobaczyć. Jednym ze sposobów, w jaki lasery są wykorzystywane w medycynie, jest pomoc w tworzeniu mapy mózgu. Podobny rodzaj techniki obrazowania stosowany jest w aparatach rentgenowskich.

Tło technologii wiązki laserowej\nWiązka laserowa to niezwykle krótka, niezwykle skupiona wiązka światła, która jest w stanie przekazać dużą ilość energii przy zachowaniu bardzo małych rozmiarów celu. Lasery są uważane za bardzo ważny element współczesnej technologii przemysłowej. Są one wykorzystywane na wiele różnych sposobów, aby pomóc w takich rzeczach jak komunikacja, chirurgia i badania. Lasery można znaleźć w wielu różnych miejscach dzisiaj, takich jak telefony komórkowe i komputery. Urządzenia te zawierają lasery, które nadają i odbierają dane. Innym sposobem wykorzystania laserów jest tworzenie obrazów. Odbywa się to za pomocą teleskopu lub hologramu. Obrazy mogą być łączone w trójwymiarowy obraz. Dzięki temu ludzie mogą zobaczyć rzeczy, których wcześniej nie byliby w stanie zobaczyć. Jednym ze sposobów, w jaki lasery są wykorzystywane w medycynie, jest pomoc w tworzeniu mapy mózgu. Podobny rodzaj techniki obrazowania stosowany jest w aparatach rentgenowskich.

Swoją pracę doktorską „The Principle of Moving Mirror” opublikował w 1951 roku. Później pomógł w rozwoju innych laserów i stworzył pierwszy na świecie laser o fali ciągłej. Niektóre inne ważne wkłady Sir Arthura Leforta w technologię laserową są wymienione poniżej. Pomógł on opracować pierwszy wzmacniacz światłowodowy, pierwszy izolator optyczny i pierwsze rejestratory dysków optycznych. Zaprojektował również pierwszy laser przestrajalny (laser, który może być przestrajany na różne długości fal) oraz pierwszy system optycznej konwersji częstotliwości.

Kelmet.pl

Wiązka laserowa to niezwykle krótka, niezwykle skupiona wiązka światła, która jest w stanie przekazać dużą ilość energii przy zachowaniu bardzo małych rozmiarów celu. Lasery są uważane za bardzo ważny element współczesnej technologii przemysłowej. Są one wykorzystywane na wiele różnych sposobów, aby pomóc w takich rzeczach jak komunikacja, chirurgia i badania. Lasery można znaleźć w wielu różnych miejscach dzisiaj, takich jak telefony komórkowe i komputery. Urządzenia te zawierają lasery, które nadają i odbierają dane. Innym sposobem wykorzystania laserów jest tworzenie obrazów. Odbywa się to za pomocą teleskopu lub hologramu. Obrazy mogą być łączone w trójwymiarowy obraz. Dzięki temu ludzie mogą zobaczyć rzeczy, których wcześniej nie byliby w stanie zobaczyć. Jednym ze sposobów, w jaki lasery są wykorzystywane w medycynie, jest pomoc w tworzeniu mapy mózgu. Podobny rodzaj techniki obrazowania stosowany jest w aparatach rentgenowskich.