Programowanie to proces tworzenia programu, który rozwiązuje jakiś problem.

Polega na pisaniu programów komputerowych lub skryptów w języku programowania. Programista pisze kod, który mówi komputerowi, co ma robić. Zadania programisty mogą obejmować wyszukiwanie i organizowanie informacji, testowanie i usuwanie błędów w kodzie oraz zapewnienie, że wszystko działa razem tak, jak powinno. Dziedzina programowania jest rozległa i obejmuje wiele różnych obszarów nauki. Istnieje wiele różnych języków używanych do programowania, w tym C++, Java, Python i Swift. Programiści zazwyczaj rozpoczynają swoją karierę od stanowisk podstawowych, takich jak asystenci ds. rozwoju oprogramowania (SDA) lub programiści stron internetowych, zanim przejdą do bardziej zaawansowanych ról, takich jak kierownicy projektów lub inżynierowie oprogramowania. Programowanie jest ważną umiejętnością w dzisiejszej sile roboczej ze względu na wzrost jego popularności i znaczenia. Obecnie w samych Stanach Zjednoczonych istnieje ponad 2 miliony miejsc pracy, które wymagają jakiejś formy wiedzy z zakresu programowania.