Z roku na rok rośnie zapotrzebowanie na usługi związane z tłumaczeniami. Dlatego warto wiedzieć czym się zajmuje tłumacz, jak nim zostać i w jakich sytuacjach najczęściej korzystamy z tego typu usług. Tłumacz, który zna chociaż dwa języki dokonuje przekładu tekstu pisanego lub wypowiedzi.

Tłumaczy możemy podzielić na pisemnych i ustnych. Tłumaczy pisemnych dzielimy na tłumaczy literatury pięknej i literatury fachowej. Jeśli chodzi o tłumaczy ustnych to wyróżniamy tu tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne.

Czym się zajmuje tłumacz przysięgły?

Tłumacz, którego nazywa się przysięgłym zajmuje się szczególnym typem tłumaczeń, a dokładniej tłumaczeniem dokumentów. Osoba zajmująca się tego typu pracą jest osobą zaufania publicznego i oprócz tego, że wykonuje tłumaczenia poświadcza zgodność tłumaczeń z oryginałami.

Książki, słowniki
Książki, słowniki, źródło: polish translator

W jaki sposób można zostać tłumaczem przysięgłym?

Osoby, które są zainteresowane zawodem tłumacza przysięgłego w naszym kraju muszą spełniać warunki, które są z góry narzucone. Zaliczamy do nich: obywatelstwo polskie lub jednego z krajów Unii Europejskiej, niekaralność, pełna zdolność do czynności prawnych, znajomość języka polskiego oraz zdanie egzaminu państwowego, który potwierdzi nasze umiejętności językowe. Dodatkowo tłumacz powinien odznaczać się dużą wiedzą w wielu dziedzinach, szczególnie w swojej specjalizacji. Warto też, aby cechował się twórczym myśleniem, dokładnością i precyzją. Sama znajomość języka obcego nie wystarczy, aby tłumaczenie było na najwyższym poziomie.

W jakich sytuacjach potrzebne są usługi tłumacz przysięgłego?

Tego typu usługi są częściej potrzebne niż nam się wydaje. W szczególności wtedy, gdy zachodzi potrzeba kontaktu z Urzędem zagranicznym lub tłumaczenia dokumentów. Często się spotykamy z tłumaczeniami badań, dokumentów samochodu zakupionego za granicą, tłumaczeniami skończonych kursów i szkół za granicą. Bardzo ważne jest to, aby na tego typu papierach zawsze była pieczęć tłumacza przysięgłego, który dokonał tłumaczeń. Jest to niezbędne, aby dokumenty były ważne. Dodatkowo bardzo często zdarza się, że tłumacz przysięgły potrzebny jest w sądzie, w związku z toczonymi postępowaniami- zarówno cywilnymi, jak i karnymi.